SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN NEDEN CDP RAPORLAMASI YAPILMALI !

Sürdürülebilirlik raporlamaları, dünya çapında öne çıkan farklı raporlama çerçeveleri kullanılarak yapılmaktadır. Bunlar, GRI tarafından sunulan G4-Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca hazırlanan İlerleme Bildirim Raporları (Communication on Progress, COP), Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (Integrated Reporting Framework) ve Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP)’dir.

2000 yılında kurulan CDP kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. CDP, iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal hesap verebilirliği artırmak için kurumsal yatırımcıların işbirliğine davet eden ve küresel anlamda çevresel sorunlara ilişkin duyarlılığı arttırmak adına, iklim değişikliği, su, ormanlar ve tedarik zinciri konularına ilişkin programlar yürütmektedir. CDP’nin iklim değişikliği programı, işletmelerin sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

2018 yılı itibariyle, küresel anlamda en kapsamlı çevre girişimi olarak nitelendirilen CDP, dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, orman ve şehir sürdürülebilirliği risk verisini elinde bulundurmakta ve bu bilgileri kamuoyu ve yatırımcılara gönüllü olarak açıklamaktadır.

Yatırımcılar adına toplanan bu veriler, CDP tarafından hazırlanan raporlar yardımıyla kamuoyu, iş ve yatırım piyasasına sunulmaktadır.

CDP platformunda işletmelere su, iklim değişikliği, tedarik zinciri ve orman konularına ilişkin mevcut durum, risklere karşı alınan önlemler ve hedeflerin açıklanmasına yönelik bir anket sunulmaktadır.

Ankette yer alan soru setleri üç ana başlıkta toplanmaktadır:

 • iklim değişikliği açısından şirket yönetimi,
 • iklim değişikliğinin iş alanına yönelik doğurduğu risk ve fırsatlarla ilgili olarak yönetimin görüşü
 • sera gazı emisyonu muhasebesi.

Bu bölümlerde yer alan sorular beş grupta toplanmaktadır:

 1. Yönetişim,
 2. Strateji,
 3. Hedefler ve İnisiyatifler,
 4. Riskler ve Fırsatlar
 5. Emisyon Verileri bilgisini kamuya açıklayarak, en büyük çevresel veri setine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Ankete katılmayı kabul eden işletmelerden toplanan veriler CDP’nin geliştirdiği derecelendirme metodolojisine göre puanlandırılmaktadır. A’dan D’ye kadar bir harf notu atanarak yapılan bu puanlama sonucunda, her yıl en yüksek performans gösteren işletmeler, örnek çalışmalarıyla A listesinde yer almaktadır.

CDP, 2018 İklim Değişikliği ve Su Raporu’nda yukarıdaki tespitlere ek olarak, işletmelerin bilime dayalı hedefler ve/veya karbon fiyatlandırması gibi iklim değişikliğine ilişkin mekanizmalar ile ilgili daha fazla gelişim kaydetmesi gerektiğinden de söz edilmektedir.

CDP’ye yanıt veren ve puanlanan işletmeler, CDP’nin belirlemiş olduğu özel derecelendirme metodolojisine göre değerlendirilmektedir.

Derecelendirme metodolojisi aşağıdaki dört seviyeden oluşmaktadır. İşletmelerin, bir sonraki kademeye geçmeden önce her seviyede belirli bir eşiğe ulaşması gerekmektedir.

 1. Açıklama (Disclosure): işletmenin sorulara verdiği cevapların tamlığı
 2. Farkındalık (Awareness): işletmenin faaliyetlerinin çevre, insanlar ve ekosistem üzerindeki etkileri ile çevresel risklerin işletme faaliyetlerine etkilerini değerlendirmesi
 3. Yönetim (Management): işletmenin çevresel yönetimi; çevresel sorunlara karşı gerçekleştirdiği eylem, politika ve stratejileri
 4. Liderlik (Leadership): işletmenin çevre yönetimi alanında en iyi uygulamaya sahip bir işletmeyi takip edip etmediği hususlarıdır.

Bu faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlar, yakın gelecekte var olacak ekonomik ve teknolojik baskıları önleme veya azaltma yönünde bir adım önde olabileceklerdir.

https://www.cdp.net/