Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Gold Standard- Gönüllü Karbon Azaltım Projeleri (VERs)

Gold Standard, karbon piyasalarındaki projelerin en yüksek çevresel bütünlük seviyelerini temsil etmesini sağlamak ve yerel topluluklara ve ekosistemlere doğrulanmış sürdürülebilir kalkınma faydaları sunmak için kurulmuştur. Emisyon azaltımlarını karbon ayak izinin ötesinde finanse etmek hem şirketler hem de bireyler için iklim eyleminin temel bir bileşenidir. Gold Standard karbon kredisi satın alarak Paris anlaşmasına katkıda bulunmak, sertifikalı SDG etkisi sunmak ve sivil toplum tarafından tanınırlık kazanmak konularında yardımcı olur.

İş süreçlerinizi dış kaynak olarak kullanmak, kurumunuzu verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilmek, her bir dış kaynaklı görev ayrı ayrı yürütülürken, yerel çalışanlarınız ile iş birliği içerisinde proje uygulama hizmeti sunarız.