Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

ISO 14046 Standardı Su Ayak İzi

ISO 14046 standardı, üretim için tatlı su kullanımının azaltılmasıyla ilgilidir. Bu standardın endüstride uygulanması nedeniyle, gelecek nesil için su tasarrufu sağlanmaktadır. Su, dünyadaki önemli doğal kaynaklardan biridir. Bu nedenle, bu standardın uygulanması potansiyel etkiyi belirleyecek ve su tasarrufu için kontrol önlemi alınacaktır.

ISO 14046 danışmanlarımız, yaklaşımımız ve organizasyon için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan projeye olan toplam bağlılığımız açısından bizi diğer şirketlerden ayıran hizmetler sunmaktadır. Çalışmalarımız Standarda göre, bir su ayak izi değerlendirmesi, bir ürünün hammadde ediniminden nihai bertarafına kadar yaşam döngüsünün tüm aşamalarında su tüketimini dikkate alır. Carbon Hints danışmanları, dokümantasyon, uygulama, eğitimler, iç denetimler ve ISO 14046 Sertifikasyon sürecinde size destek olur.

ISO 14046 standardı uygulamasının sadece bir dokümantasyon faaliyeti değil, aynı zamanda Toplam Çevre Yönetimi ve çevreye duyarlı organizasyon kültürü için bir temel oluşturan organizasyon için bir yaşam tarzı olmasını sağlıyoruz. Kuruluşunuzun ISO 14046 uygulamasının başlangıç aşamasında olup olmadığına veya ortada olmanıza veya sertifikasyon denetimine yaklaşmanıza veya sisteminizin iyi kurulmuş ve olgunlaşmasına bakılmaksızın, danışmanlık hizmetlerimiz su yönetim sisteminizin genel etkinliğine değer katacaktır ve su yönetiminin sürdürülebilir rekabet avantajı hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olur.