Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

ISO 14064-2 Standardı Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Projeleri

ISO 14064-2, sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasına veya uzaklaştırma iyileştirmelerine neden olan faaliyetlerin belirlenmesi, hesaplanması, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik sağlar ve buna ilişkin ilkeleri ve gereksinimleri belirtir.


Carbon Hints, bir sera gazı emisyonlarının azaltımı ve uzaklaştırılması projelerinin planlanması, proje ve temel senaryo ile ilgili sera gazı kaynakları, yutak ve rezervuarların belirlenmesi ve seçilmesi, sera gazı proje performansının izlenmesi, hesaplanması, belgelenmesi ve raporlanması ve veri kalitesinin yönetilmesi için gereksinimlerin tümünü kapsayan danışmanlık hizmeti sunar.

ISO 14064-2 standardı kapsamında hazırlanan projelerin uluslararası karbon pazarlarında yer alması için Uzmanlarımız tarafından süreç takibi gerçekleştirilir.

ISO 14064-2 Prosesi