Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Karbon ve Enerji Yönetimi Eğitimleri

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı Eğitimi

ISO 14064-2  Sera gazı emisyon azaltımlarının veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin miktarının belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik ile şartname Standardı Eğitimi

ISO 14046  Çevre yönetimi- Su ayak izi - İlkeler, gereksinimler ve yönergeler Standardı Eğitimi

ISO 14067   Sera gazları - Ürünlerin karbon ayak izi - Miktar belirleme şartları ve kuralları standardı Eğitimi

ISO 14040  Sera gazları - Ürünlerin karbon ayak izi - Miktar belirleme şartları ve kuralları Eğitimi

İ&R Tebliği : Sera Gazı İzleme ve Raporlama Çalışmaları Eğitimi

İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimi

Çevre Yönetimi içerisinde Hayat Boyu Değerlendirme (LCA) Eğitimi

Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi Eğitimi

Enerji Mevzuatı Eğitimi

Kalite, Çevre Yönetim Sistemlerine Karbon Yönetim Sistemi uygulamaları entegrasyonu eğitimi

(Sürdürülebilir Hammadde-Enerji kullanımı-Satınalma-ARGE-Üretim-Lojiskik uygulamalarına zorunlu entegrasyon)

Çevre etiketi ve Beyanları Eğitimleri

ISO 14024 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Tip 1 Çevre Etiketlemesi

ISO 14021 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Tip 2 Çevre Etiketlemesi

ISO 14025 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Tip 3 Çevre Beyanları