Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Ürün Karbon ayak izi, sektörel pazarlarda giderek daha fazla rekabet avantajı olarak kullanılmaktadır. ISO 14067 standardı, hesaplamanın nasıl yapılması gerektiğini, kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu dahil olmak üzere sistem sınırlarının nasıl seçildiğini ve ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik ilkeleri, gereksinimleri ve yönergeleri tanımlar. Sera gazları, hammadde alımı, tasarım, üretim, nakliye / teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonu işlemlerini içeren bir ürünün yaşam döngüsü boyunca salınabilir ve uzaklaştırılabilir.


Carbon Hints, “elmaların elmalarla” karşılaştırabilmesi için kuruluşlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametrelerle hizmet sunar. Yetkin uzmanlar, bir ürünün yaşam döngüsü aşamalarıyla ilişkili sera gazı emisyonlarını, kaynak çıkarma ve hammadde tedariki ile başlayıp ürünün üretimi, kullanımı ve kullanım ömrü sonuna kadar olan tüm aşamaları değerlendirerek hesaplamaların yapılması ve raporlanmasını sağlar. Buna ek olarak, bir ürünün karbon ayak izinin (CFP) miktarının belirlenmesi, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sera gazı azaltımlarını artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde danışmanlık eder.