Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevresel Performans Analizi

Sürdürülebilirliği herhangi bir proje, ürün veya kuruluş için bir avantaj olarak tam anlamıyla kullanmak için, herhangi bir noktada ve zamanda fırsatlar ve riskler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak çok yararlıdır. Bu, özellikle enerji, hammadde, su ve doğal kaynakların yanı sıra karbon emisyonları ve atıkların kullanımını belirlemek için operasyonlar ve tedarik zincirindeki temel hususları değerlendirme yeteneğine sahip olmayı içerir. Nihai sonucun gerçekten en sürdürülebilir seçenek olmasını sağlamanın tek yolu budur.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), yakıtların, ürünlerin, yapıların ve faaliyetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkisinin sistematik analizidir. Bir yaşam döngüsü, üretim / inşaat, kullanım / işletim, sökme ve bertaraf aşamalarından oluşur. Çevresel etkiler, üretim (örneğin ham, yardımcı ve işletim malzemeleri üretimi) ve bertaraf (örneğin atık işleme) ile ilişkili giriş ve çıkış süreçlerinin değerlendirilmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Bu hedefe ulaşmak için, yaşam döngüsü analizi, ilgili rehber dokümanlarca belirlenen kriterlere göre Uzmanlarımız projenin çevresel performansını araştırır ve değerlendirir. Kuruluşlara çevresel etkinin herhangi bir analizinin sonuçlarını nasıl iletecekleri konusunda yol gösterir.