Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye Sanayicisi Karbonsuzlaştırma Proje Platformu Çalışmalarımız Devam Etmektedir.

CDP ve SBT Projelerinde hedef azaltacak unsurlara temel teşkil edecek çalışmaları ayrı bir platformda ulusal düzeyde KOBİ ve sanayicimize sunacak projelerimizi hazırlıyoruz.

Ayrıca;

CDM (Clean Development Mechanism),

VCS (Verified Carbon Standard),

GS (Gold Standard),

SocialCarbon

kabul görmüş çeşitli uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanmış olan sera gazı emisyonu azaltım projeleri, yetkili kuruluşlar tarafından onaylanarak karbon piyasasına dahil olabilmektedir. Bu yönede her türlü üretim veya hizmet sürecinde yer alarak sera gazı azaltım projeleri geliştiren işletmeler onaylanmış projeler ile gelir elde etmektedirler.

Proje başvuruları alınmakta olup, proje önerileri için iletişime geçebilirsiniz.